Thursday, November 16, 2006

resultaten labo

Uit de resultaten van het labo dat we gedaan hebben, blijkt dat ons onderzoek juist is gebleken.
Wij hebben in het labo vooral de invloed van een katalysator bekeken: NaOH en natriumcarbonaat. De resultaten lieten duidelijk zien dat de ideale temperatuur drastisch verlaagd werd. Het bleek dus dat de katalysator de nodige energie verlaagd.

Sunday, November 05, 2006

blogroll

Dit is mijn blogroll
http://www.bloglines.com/public/bartverbessem

adres internetarchief

Hier is het adres van mijn persoonlijk internetarchief, ik hoop dat je er wat aan hebt.
http://www.furl.net/members/bartv

labo wetenschappelijk project

Week 8 komt eraan en we komen dichter bij het geplande labo over pyrolyse. In dit labo gaan de pyrolyse zelf eens uitvoeren en een paar bronnen die we gevonden hebben uittesten. In die bronnen werd er gesproken over de invloedsfactoren van pyrolyse.
De geplande invloedsfactoren die we zeker gaan testen is: de temperatuur, de katalysator (Na) en de deeltjesgrootte.
De resultaten van het labo zullen in deze blog kortelings verschijnen.

Monday, October 30, 2006

hobby: jeugdbeweging

Ik ben zelf leiding bij KLJ-Hagelstein en hiervoor moet je soms wel wat opzoekingswerk doen qua wetgeving en andere dingen. Hiervoor zijn verschillende nuttige sites en artikels terug te vinden.
  • wiki: Via wikipedia en volgend trefwoord :jeugdbeweging, heb ik volgende wikipagina gevonden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdbeweging. Deze wiki geeft een kleine lijst van de meest courante jeugdbewegingen.
  • weblog: via google en volgende trefwoorden heb ik deze blog gevonden: http://sken.be/blog/tag/jeugdbeweging/. Er staan een paar interessante meningen op.
  • sites: (van deze wist ik het bestaan al af omdat ik ze regelmatig bezoek)
  • www.klj.be Hier staat alle algemene informatie ivm met KLJ en zijn werking. Hierin vindt je ook veel informatie over wetten en over de beste werking met de jeugd.
  • www.kljantwerpen.be Wil je weten wat reilt en zeilt ivm met KLJ in de porvincie, dan neem je hier best een kijkje op.
  • www.hagelstein.be Dit is de site van de afdeling waar ik zelf toe behoor. Zeer interessant om eens een kijkje te komen nemen bij een dynamische jeugdbeweging
  • www.jeugdwerknet.be Alle nuttige informatie ivm met jeugdbewegingen vind je hier.

Saturday, October 28, 2006

citeren bronnen van de literatuurstudie

Voor de opdracht van informatietechnologie moet ik enkele bronnen citeren die ik gebruik voor mijn wetenschappelijk project.

resultaten zoektocht informatie

Ik heb nu verschillende weken gezocht naar informatie over pyrolyse. De beste resultaten zijn hier te vinden.

Tuesday, October 10, 2006

Samenvatting uit Progress and recent trends in biofuels

Pyrolyse van biomassa zorgt voor een omzetting van die biomassa in een gas of vloeistof. De soort pyrolyse die wij zullen toepassen is de pyrolyse bij lagere temperatuur. Deze pyrolyse zorgt vnl. voor de omzetting van biomassa in een 'synthetische olie'. De pyrolyse van biomassa zorgt voor de ontbinding in de 'katalystische stoom' (H2 +CO2+CO) en verschillende 'hydrocarbons'
Als men hout pyrolyseert kan men biomethanol bekomen. (Natuurlijk niet onmiddelijk na de pyrolyse, het mengsel is dan nog onzuiver)


Deze informatie kwam van:

Ayhan Demirbas, Progress and recent trends in biofuels, Progress in Energy and Combustion Science (2006),
doi:10.1016/j.pecs.2006.06.001.

Start blog pyrolyse

Vandaag is de blog over pyrolyse gestart in functie van het wetenschappelijk project.